KOSTPROFILEN logo  KOSTPROFILEN
                          ..... din genvej til en hverdag i balance med dig selv
 Eksempel på menu 
  Kostprofilen  
  Kostvejledning  
  Behandlinger  
  Foredrag  
  Filosofi  
  Undervisning og kursus  
  Aktuelle kurser  
  Kontakt  
  Hvem  
  Stedet  
  Opskrifter  


Flademosegaard ligger på sognegrænsen mellem Ørbæk og Refsvindinge, i naturskønne omgivelser nær Liselundskoven og den tidligere tørvemose Longet, der ejes af egnens landmænd i fællesskab.
Flademosegaard har oprindeligt hørt under godset Juelskov. I 1789 blev den da 48-årige Hans Jensen fæstebonde på gården, der da lå inde i Refsvindinge by. I 1804 køber Hans Jensen gården for 2000 rigsdaler, og flytter den ud til Flademose, den nuværende beliggenhed. Gården havde et jordtilliggende på ca. 50 tdl.
I 1863 opførtes et nyt stuehus i usædvanlige dimensioner. En bygningsbredde på over 8 meter er ret usædvanligt for et bindingsværkshus. Forklaringen er at bygningstømmeret var skåret op og klargjort til opsætning på den nærliggende noget større gård Liselund. Liselund var indtil ejerens død i 1861 birkedommersæde under godset Ravnholt, hvilket måske forklarer de usædvanlige dimensioner. Da tømmeret lå klar til opsætning døde ejeren, og enken solgte tømmeret til ejeren af Flademosegaard.
(Kilde: Bl.a. Johs Garnæs Pedersens bog om Refsvindinge)

 Hoveddør

 

 

GamleDage
Billede fra før bilerne havde deres indtog

 

 Gaarden1980erne
Her er det starten af 1980erne


 


temp0007_barleft Flademosegaard temp0007_barright


Flademosegaard, anno 1863.

Flademosegaard 

 

temp0007_barleft Indehaver temp0007_barright


Christina Bach Talbro.
Kostvejleder fra Hover Sundhedsakademi.

 Indehaver

 

temp0007_barleft Filosofien temp0007_barright


Livsglæde og sund kost giver en Sund krop.


  Copyright 2013 by KOSTPROFILEN.